Πρόγραμμα Σπουδών


ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας Pre- Junior
Για παιδιά νηπιαγωγείου από 5 χρονών Α’ και Β΄ Δημοτικού
:: με πρόγραμμα που βασίζεται στο παιχνίδι – την ζωγραφική, το τραγούδι & την χειροτεχνία
:: για εξοικείωση με την γλώσσα
:: σαν προπαιδεία για τις junior τάξεις που ακολουθούν
Τάξεις A junior και B junior
Δίνεται έμφαση στη ψυχολογία των μικρών μαθητών. Η πρώτη επαφή είναι ευχάριστη και δημιουργεί στα παιδιά διάθεση για μάθηση.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (BEGINNERS) Τάξεις Α και Β

ΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (INTERMEDIATE) Τάξεις C και D (Pre- FCE)
Απόκτηση πτυχίων ΚET (επίπεδο Α2) και PET (επίπεδο Β1)

ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ B2(UPPER INTERMEDIATE)
Τάξεις προετοιμασίας για τις εξετάσεις
FIRST CERTIFICATE-CAMBRIDGE
ECCE-MICHIGAN
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) επιπέδου Β2
CELC- MICHIGAN STATE UNIVERSITY (MSU)
Ο κύκλος σπουδών για απόκτηση πτυχίου επιπέδου Β2 ολοκληρώνεται σε 6 χρόνια

ΕΠΙΠΕΔΟ PROFICIENCY
Τάξη προετοιμασίας για:
1ο έτος :: CAE-CAMBRIDGE (επίπεδο C1)

              ALCE-MICHIGAN (επίπεδο C1)
              Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) (επίπεδο C1)
2ο έτος ::CPE-CAMBRIDGE  (επίπεδο C2)
              ECPE-MICHIGAN (επίπεδο C2)
              CELP-MICHIGAN STATE UNIVERSITY (επίπεδο C2)

Γίνεται επίσης προετοιμασία για εξετάσεις ΤΙΕ, CITY&GUILDS και BULLATS.
Όλα τα πτυχία τα οποία αποκτούν οι μαθητές μας είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ και καταξιωμένα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

EIΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEFL και IELTS (για σπουδές μεταπτυχιακές)
Προετοιμασία για τις εξετάσεις εισαγωγής στο Αμερικάνικο Κολλέγιο για Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
Προετοιμασία για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Αγγλική,Γαλλική και Γερμανική Φιλολογία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΙΝΑΝΙΔΟΥ