Ποιότητα Σπουδών


ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
Όλα τα τμήματα μας είναι ολιγομελή και ομοιογενή (μαθητές περίπου ίδιας ηλικίας και ίδιου επιπέδου γνώσεων)

ΜΕΘΟΔΟΣ
Διδάσκουν καθηγητές πτυχιούχοι Ελληνικών και Ξένων πανεπιστημίων με πείρα και μεταδοτικότητα που συνεχώς επιμορφώνονται προσεχτικά. Επιλεγμένο διδακτικό υλικό και σύγχρονα εποπτικά μέσα υποβοηθούν το έργο τους.

COMPUTERS
Δίνεται η δυνατότητα πρόσθετης εξάσκησης στην γραμματική και το λεξιλόγιο με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου ο κάθε μαθητής μπορεί να ακολουθήσει το δικό του ρυθμό προόδου.

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Οι μαθητές δανείζονται το κατάλληλο γι’αυτούς βιβλίο με τη βοήθεια των καθηγητών. Η ανάγνωση λογοτεχνικών και άλλων βιβλίων και περιοδικών, βοηθούν το σπουδαστή να “ανακαλύπτει” τη γλώσσα και να επιταχύνει τη μάθησή της. Συγχρόνως, εξοικειώνεται με τον πολιτισμό της χώρας της οποίας τη γλώσσα μαθαίνει.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Οι αίθουσες μας είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες, που βοηθούν στην συγκέντρωση της προσοχής των παιδιών και ταυτόχρονα κάνουν το μάθημα πιο ευχάριστο.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Παρέχουμε στους μαθητές μας ξενόγλωσσα περιοδικά με αυθεντικό υλικό προσαρμοσμένο στο επίπεδο των παιδιών, που αποσκοπούν στην εκμάθηση της γλώσσας και στην εξοικείωση τους με την κουλτούρα της χώρας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Γίνεται τακτική ενημέρωση γονέων σε καθιερωμένες ημέρες γονέων ανά τρίμηνο. Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τους γονείς.

.